JOMPA – Världens bästa barnmusik, Rundviks Folkets Hus 2022-11-05