Sjung med Pettson och Findus, Lilltorpet, IOGT-NTO 2022-07-12