Pat & Mat Har ett nytt hus, Filmstaden Luleå 2020-10-04