Pat & Mat Har ett nytt hus, Filmstaden Uppsala 2020-09-26