Det vilda surret omkring oss, Gunnarsbyns Folkets Hus 2021-05-17 – 2021-05-30