Hiphopbussen, Mellanstaden Folkets Hus och Park 2019-08-22