Det stora Sopäventyret, Heby Folkets Hus och Park 2019-05-11