Burger Princess – med Banditsagor, Rosengårds Folkets Hus 2018-11-30