UTBILDNINGAR OCH MÖTEN

Bildning – då, nu, sen

Under våren kommer tre samtal att arrangeras om bildning. Samtalen tar utgångspunkt i antologin Bildning-då, nu, sen som Folkets Hus och Parker har tagit fram tillsammans med Arena Idé och bokförlaget Atlas.

Vi vill diskutera hur bildning kan förnyas och utvecklas i vår tid. Och hur bildning är inkluderande och inte stänger ute. Vi vill också fundera över vem det är som ska bildas? Och vem är det som ska bilda? Behövs en ny bildningsrörelse? Och varför är det så viktigt med bildning?

Målgrupp: Medlemsföreningar och en intresserad allmänhet.

Medverkande: Samtalen gästas av författare som medverkar i antologin och leds av Calle Nathanson.

Datum och plats: 16 mars i Lidköping
Fler träffar genomförs längre fram och kommer inom kort att bli möjliga att anmäla sig till; 4 april i Limhamn och 2 maj i Östersund.

BOKNINGSVILLKOR OCH INFORMATION


 

Anmäl dig här.