Hela Sverige odlar!

I Sverige odlas det i 2,6 miljoner trädgårdar och på ett okänt antal balkonger, fönsterbrädor och offentliga platser. Det finns fritidsodlingar på 50 000 kolonilotter. Dessutom pågår det naturligtvis kommersiell odling i hela landet. Hela Sverige odlar!

Det här är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur den odlas idag och några visioner om framtidens odling. I utställningen möter vi engagerade stadsodlare, människor som försöker hitta nya försörjningssätt på landsbygden och gerillaodlare som vill förändra världen. Vi får också möta entusiaster som odlar blommor för att det är vackert och människor som använder odling som ett sätt att integrera nya svenskar.  Alla har det en sak gemensam: Det är kul och viktigt att odla.

 

Turnéstart: november 2017
Producent: Folkets Hus och Parker

Här visas Hela Sverige odlar!

Här visas Hela Sverige odlar!